Ogłoszenie o wykupie CI AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS 2 NS FIZ w dniu 30.06.2016 r. - AgioFunds