Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ w dniu 30.06.2015 r. - AgioFunds