Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w dniu 30.05.2014 r. - AgioFunds