Ogłoszenie o wykupie CI METRUM FIZ w dniu 29.12.2014 r. - AgioFunds