Ogłoszenie o wykupie CI Metrum FIZ w dniu 27.04.2016 r. - AgioFunds