Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w dniu 19.01.2016 r. - AgioFunds