Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Market Neutral FIZ w dniu 02.11.2015 r. - AgioFunds