Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności NS FIZ serii 005-007 na dzień 30.05.2014 r. - AgioFunds