Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w dniu 29.04.2016 r. - AgioFunds