Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Market Neutral FIZ w dniu 02.05.2016 r. - AgioFunds