Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności NS FIZ w dniu 30.10.2015 r. - AgioFunds