Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności NS FIZ w dniu 30.09.2015 r. - AgioFunds