OGŁOSZENIE O WYKUPIE AUTOMATYCZNYM CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH AFORTI MICROLOANS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI Z DNIA 23 CZERWCA 2021 R. - AgioFunds