Ogłoszenie o wykupie ALFA FIZ w dniu 02.10.2018 r. - AgioFunds