Ogłoszenie o wydłużeniu terminu emisji CI serii 015 ARIONN FIZ - AgioFunds