Ogłoszenie o wydłużeniu emisji CI serii 012 ARIONN FIZ - AgioFunds