Ogłoszenie o wydłużeniu terminu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 008 - AgioFunds