Ogłoszenie o wydłużeniu terminu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007 - AgioFunds