Ogłoszenie o wydłużeniu terminu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006 - AgioFunds