Ogłoszenie o sposobie przeprowadzenia Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZAN zwołanego na dzień 24.06.2020 r. o godz.11:00 - AgioFunds