Ogłoszenie o sposobie przeprowadzenia Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN zwołanego na dzień 04.08.2020 r. o godz.11:00 - AgioFunds