Ogłoszenie o skróceniu terminu przyjmowania zapisów serii 004 MERU FUND FIZ z dnia 7 stycznia 2019 r. - AgioFunds