Ogłoszenie o skróceniu emisji CI serii 013 ARIONN FIZ - AgioFunds