Ogłoszenie o rozpoczęciu emisji CI ARIONN FIZ serii 020 z dnia 06.10.2017 r. - AgioFunds