Ogłoszenie o rozpoczęciu emisji CI ARIONN FIZ serii 019 z dnia 07.07.2017 r. - AgioFunds