Ogłoszenie o podziale CI AGIO Wierzytelności PLUS 2 NS FIZ w dniu 12.09.2019 r. - AgioFunds