OGŁOSZENIE O PODWYŻSZENIU ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYKUPYWANYCH CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU - AgioFunds