Ogłoszenie o planowanym wykupie w dniu wyceny 31 marca 2016 roku - AgioFunds