Ogłoszenie o planowanym wykupie CI OPUS NS FIZ w dniu wyceny 30 czerwca 2016 r. - AgioFunds