Ogłoszenie o planowanym wykupie CI SANKARA FIZ w dniu 28.09.2018 r. - AgioFunds