Ogłoszenie o planowanym wykupie CI SANKARA FIZ w dniu 27.09.2022 r. - AgioFunds