Ogłoszenie o planowanym wykupie CI OPUS NS FIZ w dniu wyceny 30.06.2020 r. - AgioFunds