Ogłoszenie o planowanym wykupie CI OPUS NS FIZ w dniu wyceny 28.06.2019 r. - AgioFunds