Ogłoszenie o planowanym wykupie CI Opus NS FIZ w dniu wyceny 31.03.2017 r. - AgioFunds