Ogłoszenie o planowanym wykupie CI OPUS NS FIZ na dzień wyceny 30 grudnia 2016 r - AgioFunds