Ogłoszenie o planowanym wykupie CI OPUS NS FIZ w dniu wyceny 29 grudnia 2017 r. - AgioFunds