Ogłoszenie o planowanym wykupie CI Opus NS FIZ w dniu wyceny 30.06.2017 r. - AgioFunds