Ogłoszenie o planowanym wykupie CI Opus NS FIZ w dniu wyceny 29.09.2017 r. - AgioFunds