Ogłoszenie o odwołaniu ZI z dnia 6 kwietnia 2020 r. - AgioFunds