Ogłoszenie o odwołaniu ZI z dnia 25 marca 2020 r. - AgioFunds