Ogłoszenie o odwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ zwołanego na dzień 23.03.2020 r. - AgioFunds