Ogłoszenie o odstąpieniu przeprowadzenia emisji CI Aforti Microloans FIZ AN w kwietniu 2016 r. - AgioFunds