Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji CI serii B5 METRUM FIZ - AgioFunds