Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji CI serii B24 Metrum FIZ - AgioFunds