Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji CI serii B20 METRUM FIZ - AgioFunds