Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji CI serii B19 METRUM FIZ - AgioFunds