Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji CI serii B18 METRUM FIZ - AgioFunds