I Ogłoszenie o likwidacji GMK Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji - AgioFunds