Ogłoszenie o formie przeprowadzenia Zgromadzenia Inwestorów TOROX EKO FIZ AN wyznaczonego na dzień 16.11.2020 r. - AgioFunds