Ogłoszenie o dokonaniu wykupu CI ICON CAPITAL FIZ AN na dzień 30.09.2016 r. - AgioFunds